دکتر محمدصادق محمدزاده

دکتر محمدصادق محمدزاده جراح ومتخصص بیمارهای چشم 

نظام پزشکی 96405

دارای بورد تخصصی ناسیونال 

  • تخصص: جراح ومتخصص بیمارهای چشم
  • وب سایت:
  • ساعت کاری: -------
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران