دکتر صفورا صالحی

دکتر صفورا صالحی فوق تخصص قلب و عروق فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

نوارقلب ،مشاوره، داپلر رنگی، اکو از راه مری، استرس اکو، تست ورزش ،هولتر ریتم فشار آنژیوگرافی

  • تخصص: فوق تخصص قلب و عروق فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران